Scouting Angela

Scouting Angela Heerhugowaard verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy

De lidmaatschapsregistratie verloopt via www.scouting-angela.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens.

Na de inschrijving worden de gegevens van het inschrijfformulier doorgezonden naar de verantwoordelijk leiding van de betreffende speltak. Deze zal de gegevens gebruiken om een afspraak te maken voor drie kijkopkomsten. Pas na deze drie kijkopkomsten wordt er gevraagd om het  volledige inschrijfformulier in te vullen en wordt het lidmaatschap effectief.

Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online en wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver van Scouting Angela verwijderd. Voor Scouts Online zie het privacystatement Scouting Nederland op www.scouting.nl/privacy.

Wij hechten aan de kwaliteit van het Scouting spel. Om die reden kan het gebeuren dat er een ledenstop wordt gehanteerd om te voorkomen dat de speltakken te vol worden. In dit geval wordt het nieuwe lid ingeschreven op een wachtlijst. Deze wachtlijst is in het beheer van de verantwoordelijk leiding van de betreffende speltak.

U kunt de inschrijving in ieder stadium besluiten stop te zetten. In dat geval zullen al uw gegevens worden verwijderd.

Lidmaatschapsregistratie

Scouting Angela Heerhugowaard hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit als hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Angela Heerhugowaard hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit als hardcopy dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers. De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard en niet digitaal geregistreerd. De vragenlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt direct na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting Angela Heerhugowaard mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiële gegevens

De contributie wordt voldaan via een eenmalige bankoverschrijving. De penningmeester heeft inzicht in de financiële gegevens. In het financieeljaarverslag zijn geen persoonsgegevens opgenomen. Tevens kan de contributie worden voldaan via de Huygenpas. Na overschrijving via deze pas wordt aan de penningmeester kenbaar gemaakt namens welk lid deze betaling is gedaan.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. Indien nodig kan de begeleiding de ouders/verzorgers van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en worden in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Online media

Scouting Angela Heerhugowaard maakt sporadisch gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Om de nieuwsbrief te ontvangen dient een ouder of lid zich zelf in te schrijven middels het formulier op www.scouting-angela.nl. Op www.scouting-angela.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is onder bepaalde voorwaarden geen verplichting tot een cookie-melding. De website van Scouting Angela Heerhugowaard voldoet aan deze voorwaarden en hanteert daarom geen cookie-melding. Scouting Angela maakt gebruik van social media. Indien er bezwaar is tegen het publiceren van herkenbaar beeldmateriaal van het lid kan dit kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier. Toestemming tot publicatie van herkenbaar beeldmateriaal kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door dit schriftelijk kenbaar te maken aan de verantwoordelijk leiding van de betreffende speltak.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Beeldmateriaal

Scouting Angela Heerhugowaard maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Angela Heerhugowaard en ter herinnering voor de leden. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Toestemming is altijd in te trekken zoals beschreven in de alinea over online media.

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Angela Heerhugowaard binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het contactformulier op www.scouting-angela.nl. Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Naslagwerk

Het privacybeleid van Scouting Angela Heerhugowaard is terug te vinden via www.scouting-angela.nl en is op aanvraag inzichtelijk als hardcopy op clubhuis ‘t Reigersnest.

Cookies op de website van Scouting Angela.
Scouting Angela gebruikt functionele en analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Meer uitleg.

X